Blodtype hos katt

Det finnes tre forskjellige blodgrupper hos katt: A, B og AB.
AB er en forholdsvis sjelden blodtype og er en kombinasjon av A og B. (Blodtype AB må ikke forveksles med Ab, som er blodtype A som bærer gen av blodtype B)
Blodtype A er mest vanlig blant katter.
Blod inneholder røde blodlegemer, hvite blodlegemer og plasma. Røde blodlegemer transporterer oksygen rundt i kroppen og er oppbygd av protein.
Proteinet på overflaten av de røde blodlegemer er bare litt forskjellig fra blodtype A og B, men immunforsvaret til katten gjenkjenner denne lille forskjellen.
En katt med en blodgruppe vil ha antistoffer mot blod fra en annen blodgruppe.
Blodgruppe B har sterkere antistoffer mot blodgruppe A enn antistoffene blodgruppe A har mot blodgruppe B Dette fungerer på samme måte som hos oss mennesker.
Vi er nødt til å få riktig blodtype ved blodoverføring, ellers kan vi dø.

Nedarving av blodgrupper:
Ett blodgruppe-gen kommer fra far (A eller B) og ett blodgruppe-gen fra mor (A eller B) Katter kan bære ett gen fra hver blodgruppe,
men begge katter må bære ett B-gen for å kunne gi blodtype B. En katt som har gen fra begge blodgrupper vil få blodgruppe A, da blodgruppe A er dominant.

Gentype

Blodgruppe

AA

Blodtype A

Bb

Blodtype B

Ab

Blodtype A

Fading kitten syndrome/feline neonatal erythrolyse
Dette er en tilstand som oppstår når to katter med forskjellig blodgruppe parres.
Ved en parring mellom en blodtype Bb hunne og en blodtype AA hanne vil alle kattungene få blodtype A.
D.v.s. at kattungene har en annen blodtype en mor, og vil ved å die morsmelk motta antistoffer som bryter ned kattungenes røde blodlegemer.
Dette fører til at kattungen dør innen noen få dager. Symptomer på Fading kitten syndrome er brunrød urin, gulaktige slimhinner og at kattungen slutter å die.
I de verste tilfellene kan kattungene få koldbrann i halen og i andre tilfeller vil det ikke være symptomer i det hele tatt.
Fading kitten syndrome kan hindres ved at kattungene ikke får die mor de første 16 t etter fødselen.
Kattungene må da håndmates eller evt. dies av en annen hunne med samme blodtype.

Les mer om dette på:
www.catvirus.com

Del denne siden