Grease kullet/Grease litter

Sandy 3 weeks
Sandy 3 weeks
Sandy 5 weeks
Sandy 5 weeks
Sandy 7 weeks
Sandy 7 weeks
Sandy 7 weeks
Sandy 7 weeks
Sandy 9 uker
Sandy 9 uker
Sandy 9 uker
Sandy 9 uker
Sandy 9 uker
Sandy 9 uker
Sandy 11 uker
Sandy 11 uker
Sandy 11 uker
Sandy 11 uker
Danny 3 weeks
Danny 3 weeks
Danny 5 weeks
Danny 5 weeks
Danny 7 weeks
Danny 7 weeks
Danny 7 weeks
Danny 7 weeks
Danny 9 uker
Danny 9 uker
Danny 9 uker
Danny 9 uker
Danny 11 uker
Danny 11 uker
Danny 11 uker
Danny 11 uker
Sandy og Danny 11 uker
Sandy og Danny 11 uker
Sandy og Danny 11 uker
Sandy og Danny 11 uker

23. februar 2018 fødte vår kjære SW (N)Solstorm Kiitos Tiina sitt første kull. Fødselen gikk veldig fint for vår førstegangs fødende. Barnefaren er også helt ny i dette gamet -det er NO*Grensedalen Ylvis. I Kiitos sitt første kull kom det bare 2 kattunger - en av hver. Så da fikk de navn fra et annet par - fra filmen Grease. Akkurat - de 2 har fått navnet Sandy Olsson og Danny Zuko. Både gutten og jenten ser ut til å ha fargen svartsmoke (SIB ns).

23th of february 2018 our dear SW (N)Solstorm Kiitos Tiina gave birth to her first litter. It was a birth without any problems. The father is also new in the father business - NO*Grensedalen Ylvis. In this first litter 2 kittens came along - one of each. Their name came from another famous couple - from the movie Grease. Right - their name is Sandy Olsson and Danny Zuko. Both the girl and the boy is blacksmoke (SIB ns). 

Del denne siden