Det italienske kullet/The italian litter

Lucca 1,5 uker
Lucca 1,5 uker
Lucca 3 uker
Lucca 3 uker
Lucca 4 uker
Lucca 4 uker
Lucca 4 uker
Lucca 4 uker
Lucca 5 uker
Lucca 5 uker
Lucca 5 uker
Lucca 5 uker
Lucca 6,5 uker
Lucca 6,5 uker
Lucca 6,5 uker
Lucca 6,5 uker
Lucca 8 uker
Lucca 8 uker
Lucca 8 uker
Lucca 8 uker
Lucca 10 uker
Lucca 10 uker
Lucca 10 uker
Lucca 10 uker
Arya 1,5 uker
Arya 1,5 uker
Arya 3 uker
Arya 3 uker
Arya 3 uker
Arya 3 uker
Arya 3 uker
Arya 3 uker
Arya 4 uker
Arya 4 uker
Arya 4 uker
Arya 4 uker
Arya 5 uker
Arya 5 uker
Arya 5 uker
Arya 5 uker
Arya 6,5 uker
Arya 6,5 uker
Arya 6,5 uker
Arya 6,5 uker
Arya 8 uker
Arya 8 uker
Arya 8 uker
Arya 8 uker
Arya 10 uker
Arya 10 uker
Arya 10 uker
Arya 10 uker
Santo 1,5 uker
Santo 1,5 uker
Santo 3 uker
Santo 3 uker
Santo 3 uker
Santo 3 uker
Santo 4 uker
Santo 4 uker
Santo 4 uker
Santo 4 uker
Santo 4 uker
Santo 4 uker
Santo 5 uker
Santo 5 uker
Santo 5 uker
Santo 5 uker
Santo 6,5 uker
Santo 6,5 uker
Santo 6,5 uker
Santo 6,5 uker
Santo 8 uker
Santo 8 uker
Santo 8 uker
Santo 8 uker
Santo 10 uker
Santo 10 uker
Santo 10 uker
Santo 10 uker
Santo 10 uker
Santo 10 uker
Arlo 1,5 uker
Arlo 1,5 uker
Arlo 3 uker
Arlo 3 uker
Arlo 4 uker
Arlo 4 uker
Arlo 4 uker
Arlo 4 uker
Arlo 5 uker
Arlo 5 uker
Arlo 5 uker
Arlo 5 uker
Arlo 6,5 uker
Arlo 6,5 uker
Arlo 6,5 uker
Arlo 6,5 uker
Arlo 8 uker
Arlo 8 uker
Arlo 8 uker
Arlo 8 uker
Arlo 10 uker
Arlo 10 uker
Santo 10 uker
Santo 10 uker

22. november 2016 fødte NO*Fredtun Monster sitt første kull. Kattungene ble født midt på natten. 

Monster er den første av våre katter som ikke har hatt noe lyst til å føde inne på det rommet vi ønsket at hun skulle føde på. Fødekasse var laget til etter alle kunstens regler, men nei, hun ville ikke være der. Så prøvde vi å lage til en fødekasse i stuen, slik at hun skulle få være nær oss. Men nei, ville ikke det heller. For natt til den 22. november gikk Monster opp til yngste datter Anna (16 år) sitt rom, og gav klar beskjed om at hun ville inn. Anna åpnet, skjønte hva som var på ferde, og hentet en kasse. Og kort forklart, så fikset Anna og Monster hele fødselen alene. Når vi var oppe for å sjekke var den siste kattungen i ferd med å bli født. Som dere skjønner har Anna og Monster et spesielt forhold, og Monster visste hvem hun ville skulle være hennes fødselshjelp. Flinke jenter. 

Monster fødte 2 svartsmoke gutter, 1 svart gutt og 1 sølv spottet jente. Far til de 4 små er FIN*Lumikissan Urban Cowboy. 

Når Anna var fødselshjelp, så var også hun som bestemte navn på kullet. Så dette kullet får navn som er italiensk inspirert. Guttene heter Santo, Arlo og Lucca. Jenten heter Arya. 

22th of November 2016 NO*Fredtun Monster gave birth to her first litter. The kittens was born at nighttime. 

Monster is the first of our females that don`t want to give birth in the room that we have prepared for her. When she refused to stay where we wanted her to stay, we prepared a place for her in the livingroom. But no - she did not want to stay there either. At nighttime the 22th of November Monster walked up to our youngest daughters, Anna (16 year), room, and gave a clear message that she needed help from her. Anna did not tell anybody else in the house. She just got a box that Monster could give birth in - and so the 2 girls fixed the birth themself. When we should see to Monster she, and Anna, was about to welcome the last kitten. As you maybe understand, Anna and Monster have a very good relationship - so when Monster needed help, she knew who to ask. 2 very good girls.

Monster gave birth to 2 blacksmoke boys, 1 black boy and 1 silverspotted girl. FIN*Lumikissan Urban Cowboy is the father to the kittens. 

When Anna was the one that helped at birth, she was also the one that decided the name for the litter. This litter get italian inspired names. The boys name are Santo, Arlo and Lucca. The girls name is Arya. 

Del denne siden