Drage kullet/The Dragon litter

Drogon 3,5 uker
Drogon 3,5 uker
Drogon 3,5 uker
Drogon 3,5 uker
Drogon 3,5 uker
Drogon 3,5 uker
Drogon 3,5 uker
Drogon 3,5 uker
Drogon 6,5 uker
Drogon 6,5 uker
Drogon 6,5 uker
Drogon 6,5 uker
Drogon 6,5 uker
Drogon 6,5 uker
Drogon 6,5 uker
Drogon 6,5 uker
Drogon 6,5 uker
Drogon 6,5 uker
Drogon 9 uker. Første tur i hagen.
Drogon 9 uker. Første tur i hagen.
Drogon 9 uker
Drogon 9 uker
Drogon 9 uker
Drogon 9 uker
Mamma Khaleesi følger nøye med.
Mamma Khaleesi følger nøye med.
Drogon 9 uker
Drogon 9 uker

25. april 2019 fødte vår kjære NO*Fredtun Daenerys Targaryen "Khaleesi" sitt første kull. Dette var resultat etter et planlagt møte med sjarmøren Zedric - vi hadde bare ikke planlagt at det møte skulle foregå enda. Men, sånn ble det altså. Khaleesi fødte 2 kattunger. Den ene var dødfødt. Den andre var en velskapt jentepus. Når vi skulle velge navn ville vi gjerne bruke "Game of Thrones" temaet. Og siden Khaleesi (i serien) ikke hadde barn, men anså dragene som sine barn. Vel, så har kattungen fått navnet: NO*Fredtun Drogon Daughter of Khaleesi. 

25th of april 2019 our dear NO*Fredtun Daenerys Targaryen "Khaleesi" gave birth to her first litter. This was the result of a planned meeting with the charmer Zedric - we just had not planned it to happen yet. But, there you go. Khaleesi gave birth to two kittens. One was deadborned. The other was a girl. When we where going to choose name, we wanted to use the "Game of Thrones" theme. And since Khaleesi (in the series) did not have children of her own, she saw the dragons as her children. So the kitten got the name: NO*Fredtun Drogon Daughter of Khaleesi

Del denne siden