Del denne siden

På undermenyene til denne siden vil du finne litt informasjon, og bilder av våre katter.
Kattene våre er selvsagt fullverdige familiemedlemmer. Vi bor på landet, men har allikevel valgt å ha kattene våre som innekatter. De har god plass inne, i tillegg til at de alltid har tilgang til en luftegård gjennom kattedør.

DE FØRSTE ÅRENE
Siden vi er et katteoppdrett, så vil det alltid være katter som kommer - og katter som går. Men de første kattene våre vil alltid ha en spesiell plass i våre hjerter. Og alle de kattene (og alle som vi har fått i de senere årene, for den saks skyld) har sine helt spesielle personligheter:
Sahara er kattesjefen i huset - og det vet de andre. Hun liker å ha kontroll på hvor alle i huset er - både tobeinte og firbeinte. Sahara er Julie og Renate sin favoritt.
KISS er husets diva. Hun har vunnet BIS x 4 - og det virker som at hun vet det. KISS og Jarle er svært gode venner - men hver gang det blir født ett nytt kull eller det kommer en ny katt på besøk, så blir KISS fornærmet og vil ikke "snakke" med noen på en stund. En ekte diva.
Everest er eldste gutten i huset. Han er en ordentlig hurragutt som elsker å få kos. Husets yngstejente, Anna, har Everest som sin favoritt. Helene elsker alle kattene våre. 

DE NESTE ÅRENE

Når det nå har gått noen år har Sahara flyttet, sammen med Everest og vår datter Julie. Anna har også overtatt noen tidligere avlskatter fra oppdrettet. Her bor både Monster og FiinuLiinu som lykkelige kastrater. Eldstejenten Helene har hatt et kull med Drogon som forvert - men er nå kastrert og småbarnsfamilien trenger ikke være så nøye med åpne dører lenger.

I oppdrettet pr nå (2023) bor jentene Queen og Mary, i tillegg til at en ny jente (Akela) er på vei fra en annen oppdretter. Gutta i oppdrettet er kastraten vår Cowboy + våre fertile gutter; Shamrock, Dragonstone, Winnie og Zedric. De 2 sistnevnte nærmer seg nok slutten i oppdrettet vårt, og vil bli omplassert i nær fremtid (det er jo trist å omplassere, men det er en tid for alt, og vi har et ønske om at opdrettskattene våre skal få bo i en familie der de er "the only one").

Jentene våre bor inne i huset med oss, med tilgang til store luftegårder i hagen. Gutta bor i ungkarsbolig, med hver sitt rom og tilhørende luftegård.   

On the submenus to this site you will find a little information, and pictures of our cats. 
Our cats is a part of our family. We live on the countryside, but have chosen to have our cats as indoors cats. They have a lot of space inndoors, in addition to a air courtyard. 

THE FIRST YEARS. 

Since we are a cattery, there will always be cats coming and going. But the first cats will always have a special place in our hearts. And all those cats (and all that came long later) have their own personality:
Sahara is the boss of the cats - and the other knows this. She likes to have controll with whereabouts to everybody in the house - 2 and 4 legged. Sahara is Julie and Renates favorite.
KISS is the diva in the house. She has won BIS x 4 - and it seems like she knows it. KISS and Jarle is very good friends - but each time a new litter get borned or a new cat come visiting, KISS get offended and don`t want to talk to anyone for a while.  A real diva. 
Everest is the oldest boy in the house. He is a real happy guy who loves to cuddel. The youngest daughter in the house, Anna, has Everest as her favorit. Helene loves all our cats. 

THE NEXT YEARS 

As the years goes on Sahara has moved, together with Everest and our daughter Julie. Also our youngest daughter Anna has some of our neutered cats. Both Monster and FiinuLiinu lives with her. Our eldest, Helene, have had one litter for us with Drogon. But now she also is neutered.

In our cattery now (2023) lives the girls Queen and Mary + incoming Akela from another cattery. The boys are our neutered Cowboy + Shamrock, Dragonstone, Winnie and Zedric. The 2 last mentioned will leave our cattery soon. It is always sad, but we have a wish that our cattery-cats also are going to live a life where they are "the one and only" in the house. 

Our girls live with us in the house, with access to big ares in the garden. The bous have theire own mansion where they live.