Løvenes konge kullet/The Lion King litter

Nala 2 uker
Nala 2 uker
Nala 3 uker
Nala 3 uker
Nala 4,5 uker
Nala 4,5 uker
Nala 4,5 uker
Nala 4,5 uker
Nala 5,5 uker
Nala 5,5 uker
Nala 7 uker
Nala 7 uker
Nala 8,5 uker
Nala 8,5 uker
Nala 10 uker
Nala 10 uker
Nala 10 uker
Nala 10 uker
Simba 2 uker
Simba 2 uker
Simba 3 uker
Simba 3 uker
Simba 4,5 uker
Simba 4,5 uker
Simba 5,5 uker
Simba 5,5 uker
Simba 7 uker
Simba 7 uker
Simba 8,5 uker
Simba 8,5 uker
Simba 10 uker
Simba 10 uker
Simba 10 uker
Simba 10 uker
Mufasa 2 uker
Mufasa 2 uker
Mufasa 3 uker
Mufasa 3 uker
Mufasa 4,5 uker
Mufasa 4,5 uker
Mufasa 5,5 uker
Mufasa 5,5 uker
Mufasa 7 uker
Mufasa 7 uker
Mufasa 8,5 uker
Mufasa 8,5 uker
Mufasa 10 uker
Mufasa 10 uker
Mufasa 10 uker
Mufasa 10 uker
Mufasa 10 uker
Mufasa 10 uker
Scar 2 uker
Scar 2 uker
Scar 3 uker
Scar 3 uker
Scar 4,5 uker
Scar 4,5 uker
Scar 5,5 uker
Scar 5,5 uker
Scar 7 uker
Scar 7 uker
Scar 8,5 uker
Scar 8,5 uker
Scar 10 uker
Scar 10 uker
Scar 10 uker
Scar 10 uker

1. oktober 2017 fødte NO*Fredtun Monster 4 kattunger - 3 gutter og 1 jente. Som forrige kull (Det Italienske kullet) født hun store flotte og velskapte kattunger. Kanskje ikke så rart siden barnefaren er den samme som til det forrige kullet  - FI*Lumikissan Urban Cowboy. 

Kullet ble født når mor og far var på Blåtur med jobben. Så da var det fint med 2 store flinke døtre (Anna og Julie) som var fødselshjelp. 

Kullet har fått navn fra Løvenes kong: Nala (jente SIB ns23), Scar (gutt SIB n24), Simba (gutt SIB ns24) og Mufasa (gutt SIB ns24). 

1. of October 2017 NO*Fredtun Monster gave birth to 4 kittens - 3 boys and 1 girl. As the last litter (The Italian litter) she gave birth to big and beautiful kittens. Maybe not so strange since the father is the same as for the last litter - FI*Lumikissan Urban Cowboy. 

The litter was born when mother and father in the house - was out of the house. Then it is good to have 2 big and capable daugthers that could provide birthhelp. 

The litter has gotten name from The Lion King: Nala (girl SIB ns23), Scar (boy SIB n24), Simba (boy SIB ns24) and Mufasa (boy SIB ns24). 

Del denne siden