Som oppdretter er livet fyllt med mange gode opplevelser med kattene våre. Men av og til trenger noen av de voksne kattene i oppdrettet å få komme til en ny familie etter at de har vært mamma og pappa noen ganger hos NO*Fredtun. Noen av dem "forteller" oss, gjerne etter en tid, at de gjerne vil trives bedre i familier der de er "enebarn" ;) Og da må vi selvsagt høre på kattene. Vi setter også av og til katter ut på foravtaler. Disse kommer selvsagt, etter en tid, i forvertenes eie. Og så består dessverre også livet som oppdretter at noen av ens kjære katter dør. Alle disse kattene betyr mye for oss, og har sin egen side her under "Våre tidligere katter/Our former cats". 

As cattery we have lots of good experiences with our cats. But sometimes some of the adult cats in our cattery needs to get to a new family after beeing mother or father a couple of times in NO*Fredtun. Some of them can "tell us", after a while, that thye will have a better life as a single pet with a family. And we must ofcourse listen to our cats. Sometimes we also let cats live with other on contracts. When this contract is fullfilled the cat is owned by the people we have contract with. And last - tragedy can also be a part of having a cattery - sometimes our good friends dies. All this cats means a lot to us, and they have they`re own page here at "Våre tidligere katter/Our former cats" 

Del denne siden