Et filmklipp, av noe dårlig kvalitet, som viser foringstid med vårt første kull (Sprinterne). Mat - spriiiiing.

A short film, of bad quality, that shows feedingtime for our first litter (The sprinters). Food - ruuuun.

Del denne siden