På undermenyene til denne siden vil du finne litt informasjon, og bilder av våre katter.
Kattene våre er selvsagt fullverdige familiemedlemmer. Vi bor på landet, men har allikevel valgt å ha kattene våre som innekatter. De har god plass inne, i tillegg til at de alltid har tilgang til en luftegård gjennom kattedør.

DE FØRSTE ÅRENE
Siden vi er et katteoppdrett, så vil det alltid være katter som kommer - og katter som går. Men de første kattene våre vil alltid ha en spesiell plass i våre hjerter. Og alle de kattene (og alle som vi har fått i de senere årene, for den saks skyld) har sine helt spesielle personligheter:
Sahara er kattesjefen i huset - og det vet de andre. Hun liker å ha kontroll på hvor alle i huset er - både tobeinte og firbeinte. Sahara er Julie og Renate sin favoritt.
KISS er husets diva. Hun har vunnet BIS x 4 - og det virker som at hun vet det. KISS og Jarle er svært gode venner - men hver gang det blir født ett nytt kull eller det kommer en ny katt på besøk, så blir KISS fornærmet og vil ikke "snakke" med noen på en stund. En ekte diva.
Everest er eldste gutten i huset. Han er en ordentlig hurragutt som elsker å få kos. Husets yngstejente, Anna, har Everest som sin favoritt. Helene elsker alle kattene våre. 

DE NESTE ÅRENE
Når det nå har gått noen år (2021) har KISS flyttet hjem til den oppdretteren hun kom fra (Siv), og bor der som kastrat sammen med en av Sahara sine yngste sønner. Sahara selv har flyttet, sammen med Everest og vår datter Julie. Nå har vi 3 fertile gutter; Vår store stolthet Cowboy, Zedric og Winnie. Gutta bor i nybygd unkarsbolig, med hver sitt rom og tilhørende luftegård. Damene i huset er Monster (kastrat), Khaleesi og Lagertha fra vårt eget oppdrett og Kiitos, som er Cowboy`s datter. I tillegg så har vi moren til Lagertha, FiinuLiinu. Drogon, som er datteren til Khaleesi, bor med vår eldste datter Helene som er forvert for henne.  

On the submenus to this site you will find a little information, and pictures of our cats. 
Our cats is a part of our family. We live on the countryside, but have chosen to have our cats as indoors cats. They have a lot of space inndoors, in addition to a air courtyard. 
 
THE FIRST YEARS. 
Since we are a cattery, there will always be cats coming and going. But the first cats will always have a special place in our hearts. And all those cats (and all that came long later) have their own personality:
Sahara is the boss of the cats - and the other knows this. She likes to have controll with whereabouts to everybody in the house - 2 and 4 legged. Sahara is Julie and Renates favorite.
KISS is the diva in the house. She has won BIS x 4 - and it seems like she knows it. KISS and Jarle is very good friends - but each time a new litter get borned or a new cat come visiting, KISS get offended and don`t want to talk to anyone for a while.  A real diva. 
Everest is the oldest boy in the house. He is a real happy guy who loves to cuddel. The youngest daughter in the house, Anna, has Everest as her favorit. Helene loves all our cats. 
 
THE NEXT YEARS 
As the years goes on (2021). Kiss has moved back to the breeder she came from (Siv). Here she lives happily as neuter with one of Saharas youngest sons. Sahara has moved, together with Everest and our daughter Julie. Now we have 3 fertile boys; Our pride Cowboy, Zedric and Winnie. The ladies of the house is Monster (neutered), Khaleesi and Lagertha from our own cattery and Kiitos - Cowboy`s daughter. We also have Lagertha`s mother FiinuLiinu. Drogon, Khaleesi`s daughter lives with our oldest daugther Helene.