The Amazing litter

Fredag 29. april 2022 fødte vår kjære (N)Solstorms Kiitos Tiina (til daglig; Kiitos) 3 velskapte gutter og 1 velskapt jente. Etter et lengre opphold hos tålmodige Elin Hestmann, NO*Vindbrest, så ble Kiitos og vakre NO*Vindbrest Mewtwo enig om å skape liv. Dette kullet heter Amazingkullet. Det er fordi fruen i huset hadde sååå stor tro på at dette ville bli en helt Amazing kombinasjon, og da gir jo kullnavnet seg selv. Navnene til kattungene er også helt Amazing. Som enten er lånt av Amazing mennesker, i sin tid, med Amazing navn - eller et ord som bare passer Amazingly godt. Den røde gutten heter selvsagt EIRIK DEN RAUDE etter den berømte vikingen. Den rødsølv jenten heter selvsagt QUEEN ELIZABETH I etter den rødhårede dronningen av England (ikke dagens dronning). Sortsmoke gutten heter selvsagt SHADOW, fordi det er et tøft navn. Og den sorte gutten med hvit heter selvsagt ZAPPA etter musikeren med samme skjeggfrisyre.

Friday 29th of April 2022 our dear (N)Solstorms Kiitos Tiina (Kiitos) gave birth to 3 healthy boys and 1 healthy girl. After a long stay with patient Elin Hestmann, NO*Vindbrest, Kiitos and handsome NO*Vindbrest Mewtwo agreed to make new life. This litter is called The Amazing litter. This, because the lady of the house had a rock solid belive that this combination would be Amazing. The name of the kittens is ofcourse also Amazing. The names are either borrowed from Amazing people, of their time, with Amazing names - or just a word that fits Amazingly well. The red boy is ofcourse called EIRIK DEN RAUDE (Erik the Red) after a famouse viking. The redsilver girl is ofcourse called QUEEN ELIZABETH I after the redhaired Queen of England (not the Queen of today). The blacksmoke boy is ofcourse SHADOW, because it is a cool name. And the black with white boy ofcourse is ZAPPA, after the musician with the similar beard.