Påskekullet/The Easter litter

På selveste Påskeaften 2022 (16. april) fødte FI*Lumikissan FiinuLiinu sitt 3. kull. Kattungenes pappa, ble far for første gang - det er NO*Lindviksmoen Winnie the Meow. Både mor og far bor i vårt lille oppdrett. Det kom 5 kattunger til verden - 4 jenter og 1 gutt. Alle ser ut til å være brunspottet/tigret (altså brune kattunger med mønster). Siden kattungene ble født på Påskeaften, så er dette selvsagt Påskekullet - jentene heter derfor April, Solo, Kvikk Lunsj og Yatzy. Gutten heter Krim.

On Easter eve 2022 (16th of April) FI*Lumikissan FiiinuLiinu gave birth to her 3. litter. The kittens papa, became father for the first time. He is NO*Lindviksmoen Winnie the Meow. Both parents lives in our small cattery. 5 kittens came into the world - 4 girls and 1 boy. Since the kittens were born on Easter eve, this will of cours be The Easter litter. The kittens name is typical Norwegian Easter related names: The girls names is: April, Solo, Kvikk Lunsj and Yatzy. The boys name is Krim.